Wij waarborgen de kwaliteit van organisaties en personen die werkzaam zijn binnen winkelgebieden en bedrijventerreinen.

SEVEZ is een onafhankelijke stichting die economische zones beter en veiliger maakt door middel van het afgeven van erkenningen. 

Op deze website vindt u o.a. het register van SEVEZ. Deze bevat de erkende personen en organisaties die werkzaam zijn in economische zones.
De erkende personen en organisaties zijn getoetst en voldoen aan strenge eisen die door diverse partijen in het veld zijn opgesteld. 
 

SEVEZ erkent de volgende personen en organisaties:
- winkelgebied- en centrummanagers 
- parkmanagers
- bedrijfscontactfunctionarissen
- beheerorganisaties van winkelgebieden

De toetsingen zijn uitbesteed aan het Centrum voor Certificatie.